บริษัท ไทยลัคกี้โฟน จำกัด

เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต ให้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่มือถือ แบรนด์ GREAT ซึ่งได้มาตรฐาน มอก.ทุกรุ่น
แบตเตอรี่ มอก. คือ แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นแบตเตอรี่ตรงรุ่น คุณภาพดี ทนทาน ปลอดภัย มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ระเบิด
แบตเตอรี่มีการรับประกันนานถึง 1 ปี
และเป็นศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple ครบวงจร แบบมืออาชีพ

รับงานซ่อมบุคลทั่วไป, บริษัท, ห้างร้าน, รวมถึง องค์กรต่าง
อะไหล่แท้ หรือ อะไหล่ เทียบเท่า เราจัดหาให้ลูกค้าได้หมด ตามที่ลูกค้าพึ่งพอใจ ผลงานซ่อมเรามีมากมายทั่วประเทศ
ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งซ่อมผ่านทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนอื่นๆได้ทั่วประเทศ

บริษัท ไทยลัคกี้โฟน จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115564000756